Topplassering som det mest driftsikre lastbilmerke

MAN-lastbiler har færrest feil ved en test i Tyskland. Alle modellene i seriene TGL, TGM, TGS og TGX hadde den minste andel med feil, uansett årgang. For ett år gamle biler uten feil er det enda bedre enn siste års resultat, nemlig 85,9 prosent. Selv blant de eldre årgangene (opp til fem år) ligger MAN-lastbilene bedre an enn gennomsnittet iht. andel feilfri biler ved testen. “65,6 procent for fem år gamle lastbiler er en enestående rekord“, iflg. TÜV Report 2015

Les mer her

Tidligere saker